Thông gió làm mát nhà xưởng tại Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên

Thông gió làm mát nhà xưởng tại Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên

Thông gió làm mát nhà xưởng là một trong những hàng mục gần như là bắt buộc khi xây dựng nhà xưởng đặc biệt đối với một số ngành có mật độ người đông, máy móc nhiều thì việc thông gió làm mát là một yêu cầu bắt buộc để đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

  • 17:24:32 02/04/2018
Một số dự án tiêu biểu

Một số dự án tiêu biểu

Một số dự án công trình cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát nhà xưởng ở một số khu vực tiêu biểu

  • 10:34:46 27/04/2015
Quạt hút công nghiệp - Giải pháp hiệu quả cho xưởng may

Quạt hút công nghiệp - Giải pháp hiệu quả cho xưởng may

Quạt hút công nghiệp - Giải pháp hiệu quả cho xưởng may

  • 10:03:00 27/04/2015
1 - 3 / 3  Trang: